Cenník jednotlivých produktov je k dispozícií v sídle firmy:
  ALTEN spol.s r.o.
  Bystrická cesta 201
  034 01 Ružomberok
  prípadne na e-mailovej adrese alebo telefónnych číslach:
  www.alten.sk
  alten@alten.sk
  fax: +421 44 (0) 4325 017
  mobil: +421 (0) 905 993 740