FILTRE - úprava stlačeného vzduchu

Predtým ako je stlačený vzduch k dispozícii v mieste odberu
musí byť dokonale upravený. Predlžuje sa tým životnosť
pneumatického náradia, strojov a šetrí náklady na údržbu.
Ponúkame celú škálu účinných výkonných zariadení
na úpravu stlačeného vzduchu.
  • a) kondenzačné sušiče - odstránia vlkosť
  • b) filtre stlačeného vzduchu - pre priemysel až po
    vysokokvaline upravený stlačený vzduch pre potravinárstvo
    a zdravotníctvo.