1.KOMPRESORY výroba stlačeného vzduchu

   
* Piestové    
* Rozvody    
* Skrutkové    
* Filtre

2.Tepelné čerpadlá a ich činnosť

   
* Zem-Voda    
* Voda-Voda    
* Vzduch-Voda

3.Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových nádob (revízie TN)

   
* Tlakové nádoby    
* Poistné ventily, opravy a ich nastavenie