Tepelné čerpadlá: Chcete aj Vy ušetriť?


 

Princíp tepelného čerpadla:

V našich zemepisných šírkach musíme vykurovať viac než 200 dní v roku. V rodinných domoch, bytových domoch, úradoch, firmách, výrobných halách, bazénoch, penziónoch, hoteloch to predstavuje výdavky v desiatkach až stovkách tisíc korún ročne na vykurovanie a ohrievanie vody. Iste ste aj Vy už premýšľali, ako výdavky na vykurovanie znížiť.

Tepelné čerpadlo dokáže využiť teplo, ktoré je ukryté v zemi. Túto energiu dokáže získať takmer zadarmo. Pri vhodných podmienkach dokáže ušetriť až 75 % nákladov na vykurovanie. Ako na to? Teplo v zemi je len na nízkych hodnotách, tzv. nízkopotencionálne. Na získanie 1 kW tepla potrebuje dodať len asi 25 % kW inej energie ako pohon pre kompresor. Tepelné čerpadlo má tak obrovskú výhodu oproti všetkým iným spôsobom vykurovania. Zdraženie energií sa u neho prejaví len z jednej štvrtiny.

Aké tepelné čerpadlo potrebujete? Aby sme mohli správne určiť, aké výkonné tepelné čerpadlo je pre Váš objekt najvhodnejšie, musíme poznať jeho tepelnú stratu a systém vykurovania. Podľa tepelnej straty ktorá sa udáva v kW a systému vykurovania je potom možné navrhnúť správny výkon tepelného čerpadla. Pre určenie typu tepelného čerpadla – voda/voda, zem/voda, zemné kolektory/voda sú dúležité geologické podmienky.

Pri použití tepelného čerpadla je najvýhodnejšie podlahové či stenové vykurovanie u ktorého stačí pre vykurovanie omnoho nižšia teplota vody, okolo 35o C. Tým sa výrazne zvýši účinnosť vykurovania pomocou tepelného čerpadla. Pokiaľ však stenové alebo podlahové vykurovanie nie je nevadí, aj tak môžete tepelné čerpadlo využiť.

Typy tepelných čerpadiel podľa zdroja, z ktorého získavajú energiu Tepelné čerpadlá, ktoré využívajú geotermálnu energiu zeme bez problémov fungujú i za polárnym kruhom (voda - voda, zem - voda). Naopak tepelné čerpadlo, ktoré získava energiu zo vzduchu (vzduch - voda) má v zime malú účinnosť. Pre získanie tepla zo zeme a vody existuje niekoľko základných princípov. Dokážeme navrhnúť riešenie ktoré Vám bude najlepšie vyhovovať.

Rekonštrukcia

Tepelné čerpadlá sa nemontujú len do nových stavieb. Je možné ich využiť i pre súčasné objekty. Tepelné čerpadlo sa napojí na súčasný systém vykurovania.
Rekonštrukcia kúrenia v už postavenom dome je kapitola sama o sebe. Predstava výmeny rozvodu, vykurovacích telies a pomerne vysoká investícia do tepelného čerpadla odradila už nejedného majiteľa. Ale dnes je možné v týchto prípadoch využiť tepelné čerpadlo, ktoré je možné napojiť na väčšinu už inštalovaných systémov. Mimo zásahov spôsobených pri vŕtaní zdroja tepla na záhrade sa ostatné úpravy robia len v strojovni.

Rodinné domy

Každý kto sa rozhodol bývať vo vlastnom dome, sa zaoberal otázkou ako vo svojom domčeku vytvoriť optimálnu tepelnú pohodu a pritom platiť za vykurovanie čo najmenej. Tepelné čerpadlo ako zdroj energie poskytuje svojmu majiteľovi komfornú a bezobslužnú prevádzku s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Ako alternatívny zdroj energie dokáže využívať i veľmi nízke teploty okolitého prostredia a z nej zdarma dokáže získať až 2/3 celkového tepelného výkonu tepelného čerpadla. Možnosti využitia tepelného čerpadla nekončia len pri vykurovaní a ohreve teplej úžitkovej vody. Naopak okrem týchto základných požiadaviek môže veľmi ekonomicky ohrievať bazénovú vodu, byť zdrojom tepla pre klimatizáciu i zdrojom chladu pre chladenie Vášho domu v letných horúčavách.

Podobne ako u iných zdrojov tepla závisí veľkosť investície do strojovne s tepelným čerpadlom na veľkosti objektu a zložitosti rozvodov ústredného kúrenia. U tepelného čerpadla celkovú cenu systému zásadne ovplyvňujú miestne podmienky, ktoré majú priamy vplyv na voľbu zdroja tepla. Je zrejmé, že pre najčastejšie používané tepelné čerpadlo bude lacnejší primárny zdroj výkopový kolektor ako suchý hlbinný vrt. Naopak najefektívnejšia prevádzka typu voda/voda vyžaduje čerpaciu a vsakovaciu studňu.


Typy tepelných čerpadiel:
  • Zem-Voda
  • Voda-Voda
  • Vzduch-Voda

    Informácie o jednotlivých typoch tepelných čerpadiel sú k dispozícii v sídle prevádzky firmy prípadne na e-mailovej adrese alten@alten.sk alebo na telefónnom a faxovom čísle :
    mobil: +421 (0) 905 993 740, fax: +421 44 (0) 4325 017