VENTILY

Poistné ventily nové , repasované, repas ventilov zákazníkov
včetne nadstavenia a certifikácie