VODA / VODA

Tepelné čerpadlo odoberá teplo z vody čerpanej zo studne. Po ochladení o 4 stupne Celzia vodu vracia do druhej, vsakovacej studne. Studne sa väčšinou vŕtajú do hĺbky 10-25 metrov. Predpokladom pre využitie podzemnej vody sú priaznivé hydrogeologické podmienky v mieste, kde budova stojí.

+

+ najväčšia úspora nákladov
+ najkratšia návratnosť
+ najväčšia účinnosť TČ
+ minimálne nároky na plochu
+ vyrovnaný výkon po celý rok

-

- je nutné mať dostatočne výdatný zdroj vody, ktorý nie je všade k dispozícii