Tepelné čerpadlá vzduch - voda

Tepelné čerpadlá vzduch – voda používaju tzv. split jednotky t.z, že TČ je delené na vonkajšiu a vnútornú jednotku.
Axiálny ventilátor nasáva vzduch do výmenníka vonkajšej jednotky, z ktorého je odoberaná tepelná energia.
Získané nízkopotenciálové teplo vnútorná jednotka umiestnená v objekte vynáša na vyššiu tepelnú úroveň a vo
výmenníku sa odovzdáva do vykurovacieho okruhu. Vnútorná jednotka je prepojená s vonkajšou jednotkou
medeným potrubím v jednom okruhu pre obeh chladiva. Táto tzv.vykurovacia veža obsahuje všetky ostatné komponenty (kondenzátor, kompresor, bivalentný elektrokotol, akumulačnú nádobu, el.rozvádzač, reguláciu, ohrev TUV, atd.) Tieto špičkové tepelné čerpadlá pracujú spoľahlivo i pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. Tepelné čerpadlá vzduch-voda sa stávajú v súčastnosti vďaka novej konštrukcií a novej regulácií veľmi vyhľadávaným alternatívnym zdrojom vykurovania novostavieb rodinných domov. V porovnaní cena – výkon vzhľadom na univerzálnosť použitia v našich geografických a klimatických podmienkach je aplikácia tepelného čerpadla vzduch-voda ideálnym riešením. V ČR cca 60 % všetkých realizácií tepelných čerpadiel tvoria aplikácie vzduch-voda. Tepelné čerpadlo pracujúce na princípe vzduch – voda má relatívne najmenšiu náročnosť na investície a stavebné úpravy sú minimálne. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je schopné vyrábať TUV a účinne vykurovať dom po celý rok.Požiadavky na primárny zdroj

Vonkajšia jednotka musí byť umiestnená na voľnom priestranstve v závetrí, aby bol zaistený dostatočný
prívod vzduchu ( prietok cca 4-6 tis.m³/hod.), najlepšie na južnej strane, nie na náveternej. Vonkajšia jednotka sa zvyčajne osadzuje na nohách alebo konzolách vo výške 1m a je nutné zabezpečiť odvod roztopenej námrazy z výmenníka do odpadu.

+

+ Výhodou tepelných čerpadiel pracujúcich v systéme vzduch/voda je vysoký koeficient účinnosti . Pri použití systému vzduch-voda je možné dosiahnúť optimálny pomer cena-výkon.
+ Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda je možné nainštalovať prakticky kdekoľvek. Nezáleží na veľkosti pozemku. Výhodou je tiež jednoduchá a rýchla montáž.
+ Dosahujú sa vysoké úspory v porovnaní s inými systémami vykurovania: napr. oproti elektrickému vykurovaniu sú úspory až 65%.

-

Nie sú známe. Hlučnosť vonkajšej jednotky je na prípustnej úrovni vo vzdialenosti 5m dosahuje len 41dB.