ZEM / VODA


Tepelné čerpadlo odoberá teplo zo zeme pomocou vrtov hlbokých 60 až 100 metrov. Pre rodinný dom
stačia obvykle jeden až dva vrty, pre väčšie budovy je nutné vyhĺbiť viac vrtov. Prenos tepla
medzi zemou a tepelným čerpadlom sprostredkováva nemrznúca zmes prúdiaca v plastovom potrubí,
ktoré je uložené vo vrtoch. Nemrznúca zmes zodpovedá všetkým požiadavkam na ochranu životného prostredia.

+

+ dajú sa použiť tam, kde nie je podzemná voda ani dostatočne veľký pozemok
+ vysoká účinnosť TČ

-

- vyššie zriaďovacie nákladyPrenos tepla zo zeme do tepelného čerpadla zaisťujú kolektory uložené zhruba vo dvoch metroch
pod zemou. Kolektory sú naplnené ekologicky nezávadnou zmesou vody a glykolu. Plastové hadice
sa ukladajú do rýh dlhých 15 metrov a širokých 0,9 metru. Zemný kolektor dosahuje výkonu
až 1 kW na 10 metrov výkopu. Sú vhodné pre menší rodinné domy, keď stačia tri až štyri kolektory.

+

+ najlacnejší variant
+ ideálne riešenie pre menšie rodinné domy

-

-nutný dostatočne veľký pozemok