Kompresor Inverter PD-I výkon od 15 do 125 Hp od 11 do 90 kW

Kompresor Inverter PD-I výkon od 15 do 125 Hp od 11 do 90 kW je skrutkový kompresor s frekvenčným meničom ponúka nespočetné množstvo výhod.

Premenné otáčky umožňujú „jemný“ rozbeh elektromora tak, že počiatočná energia je 6-8 krát menšia než je normálne požadovaná. Preto spotreba elektrickej energii je veľmi nízka. Navyše absencia špičkovej spotreby prúdu znižujú riziká sankcií zo strany dodávateľskej spoločnosti.

Taktiež tlak zostáva konštantný a tým je odstránený pokles tlaku, ktorý je bežný pri kompresoroch bez frekvenčného meniča.

Ďalšie mimoriadne úspory sú dosiahnuté eliminovaním plytvania vzduchu z dôvodu častých odtlakovaní vzduchovo–olejovej nádrže kompresora, ako pri regulácii kompresorov bez meniča.

0.00 bez DPH