Kompresor PVF výkon od 50 do 60 Hp od 37 do 45 kW

Kompresor PVF výkon od 50 do 60 Hp od 37 do 45 kW je ultra-moderného dizajnu, vyrobené podľa najmodernejších technologických konceptov. Sú vyrobené špeciálne pre prácu v plnom zaťažení 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poklesu výkonu.

Dva rotory sa otočia pri veľmi minimálnych toleranciách, bez dotyku, ponorené do zmesi oleja a vzduchu. Keď sa otočia nasajú vzduch cez vstupné potrubie, premiešané s olejom a nasmerované cez lopatky, ktoré zmenou objemu začnú proces kompresie.

Olej, okrem mazania tesnenia a ložiska, odstraňuje teplo vytvárané procesom kompresie. Olej sa získava z prúdenia vzduchu v rámci viacstupňového separátora, zaslaného do chladiča a následne vráteného späť do obehu. Toto teplo, vhodne rozvedené, môže byť využité na vyhriatie budov firmy.

Stlačený vzduch po odstranení oleja je odvedený do konečnej chladiacej jednotky a potom dodaný do potrubného systému. Štrukturálna jednoduchosť je tak skvelá, že údržba je prakticky obmedzená na pravidelné výmeny oleja a výmeny olejového a vzduchového filtra.

0.00 bez DPH