Zem-Voda   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Voda-Voda   

Tepelné čerpadlo odoberá teplo z vody čerpanej zo studne. Po ochladení o 4 stupne Celzia vodu vracia do druhej, vsakovacej studne. Studne sa väčšinou vŕtajú do hĺbky 10-25 metrov. Predpokladom pre využitie podzemnej vody sú priaznivé hydrogeologické podmienky v mieste, kde budova stojí.

+

+ najväčšia úspora nákladov
+ najkratšia návratnosť
+ najväčšia účinnosť TČ
+ minimálne nároky na plochu
+ vyrovnaný výkon po celý rok

– je nutné mať dostatočne výdatný zdroj vody, ktorý nie je všade k dispozícii

Vzduch-Voda

Tepelné čerpadlá vzduch – voda používaju tzv. split jednotky t.z, že TČ je delené na vonkajšiu a vnútornú jednotku.
Axiálny ventilátor nasáva vzduch do výmenníka vonkajšej jednotky, z ktorého je odoberaná tepelná energia.
Získané nízkopotenciálové teplo vnútorná jednotka umiestnená v objekte vynáša na vyššiu tepelnú úroveň a vo
výmenníku sa odovzdáva do vykurovacieho okruhu. Vnútorná jednotka je prepojená s vonkajšou jednotkou
medeným potrubím v jednom okruhu pre obeh chladiva. Táto tzv.vykurovacia veža obsahuje všetky ostatné komponenty (kondenzátor, kompresor, bivalentný elektrokotol, akumulačnú nádobu, el.rozvádzač, reguláciu, ohrev TUV, atd.) Tieto špičkové tepelné čerpadlá pracujú spoľahlivo i pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. Tepelné čerpadlá vzduch-voda sa stávajú v súčastnosti vďaka novej konštrukcií a novej regulácií veľmi vyhľadávaným alternatívnym zdrojom vykurovania novostavieb rodinných domov. V porovnaní cena – výkon vzhľadom na univerzálnosť použitia v našich geografických a klimatických podmienkach je aplikácia tepelného čerpadla vzduch-voda ideálnym riešením. V ČR cca 60 % všetkých realizácií tepelných čerpadiel tvoria aplikácie vzduch-voda. Tepelné čerpadlo pracujúce na princípe vzduch – voda má relatívne najmenšiu náročnosť na investície a stavebné úpravy sú minimálne. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je schopné vyrábať TUV a účinne vykurovať dom po celý rok.